Brief aan gemeente Maasdriel: stop met de paar­den­markt in Hedel!


27 mei 2024

Dieren die met een stok worden geslagen, kenmerken van verwaarlozing en extreem magere dieren, dieren die niet kunnen drinken omdat ze te strak aangebonden zijn, mensen die onder invloed van alcohol dieren kopen en falend toezicht: een greep uit de signalen die wij ontvingen over de jaarlijkse paardenmarkt in Hedel. Wij hebben een brief geschreven naar de gemeente waarin we uitdrukkelijk oproepen te stoppen met deze dieronvriendelijke handel. Het welzijn van de paarden moet voorop staan, niet het geld en vermaak van de mens!

Lees hieronder de hele brief.

Foto: Een vermagerd paard op de paardenmarkt Hedel, nov 2023, @Eyes on Animals

------------------------------------------------

Datum: 24 mei 2024

Onderwerp: Paardenmarkt Hedel

Geacht college,

Op 6 november 2023 vond in Hedel de jaarlijkse paardenmarkt plaats, waar volgens de website de gemeente Maasdriel medeorganisator van is. Kort daarna ontving de fractie van de Partij voor de Dieren in de provincie Gelderland signalen dat er tijdens deze markt het nodige mis was met het dierenwelzijn. Deze brief werd ook naar de gemeente Maasdriel gestuurd.

In 2018 heeft de Partij voor de Dieren landelijk schriftelijke vragen gesteld over misstanden bij de paardenmarkt in Hedel.[1] Volgens Eyes on Animals is er in de tussentijd wat verbeterd, maar de lijst aan misstanden die zich nog altijd voordoen is lang.[2]

Volgens de informatie die wij hebben ontvangen is er sprake van (1) falend toezicht op het verhandelen van gestolen dieren, (2) worden dieren te kort aangebonden waardoor ze niet kunnen drinken, eten of liggen, (3) zijn er dieren met kenmerken van verwaarlozing en extreem magere dieren, (4) is de NVWA afwezig, (5) is er geen toezicht op het welzijn (behalve ziektes) van de dieren tijdens de markt en tijdens het transport, (6) werden dieren met een stok geslagen en (7) konden mensen die sterk onder invloed waren van alcohol dieren kopen.[3]

In de Raadsvergadering van 28 november 2023 is een brief over de paardenmarkt van een bewoner in de gemeenteraad van Maasdriel besproken.[4] Er werd door het college aangegeven dat zij met de stichting gesproken hebben over dierenwelzijn, dat het college ervoor kiest om geleidelijk de omstandigheden van de paardenmarkt te verbeteren en dat dit een groeiproces is. Het was bij het college niet bekend dat er misstanden zijn geweest.

Naar aanleiding van de bovenstaande punten wil de Gelderse fractie u een aantal vragen voorleggen met het verzoek om deze te beantwoorden middels een schriftelijke reactie.

  • In januari heeft u een evaluatie ontvangen van de vorige editie van de paardenmarkt. Wat is uit deze evaluatie gekomen?
  • Onder welke voorwaarden is de vergunning voor de vorige editie afgegeven?
  • Op welke wijze heeft de gemeente toegezien op de vergunningsvoorwaarden?
  • Bent u zich ervan bewust dat paarden te strak aangelijnd waren, terwijl in de huisregels staat dat ze moeten kunnen liggen? Bent u het met ons eens dat dit niet zou mogen gebeuren?
  • Bent u zich ervan bewust dat er paarden werden geslagen, ondanks dat dit volgens de huisregels niet mag? Bent u het met ons eens dat dit niet zou mogen gebeuren?
  • Klopt het dat er alleen werd gecontroleerd op de chip en niet op het paspoort? Is de consequentie hiervan dat niet vastgesteld kon worden of een paard gestolen was en dat paarden zonder chip weg mogen in plaats van dat de politie wordt ingeschakeld? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit onwenselijk is?
  • Bent u zich ervan bewust dat dieren worden verhandeld aan mensen die onder invloed zijn? Zo ja, hoe kijkt de gemeente hier tegenaan rekening houdend met artikel 1.7 Besluit houders van dieren, waarin staat dat degene die een dier houdt zorg dient te dragen dat een dier slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat is?[5]
  • Was de hele dag sprake van controle door de Politie, BOA’s, NVWA, Eyes on Animals en de organisatie zelf, zoals staat in de huisregels van de paardenmarkt?[6] Zo ja, waarop en op welke manier hebben zij precies gecontroleerd? Zo nee, kunt u aangeven waarom dat niet is gebeurd, en hoe is dan wel gecontroleerd en gehandhaafd op dierenwelzijn?
  • Bent u van plan voor de volgende paardenmarkt weer een vergunning af te geven?
  • Bent u het met ons eens dat het welzijn van de paarden ten alle tijde dierwaardig zou moeten zijn en dat geleidelijk de omstandigheden van de paardenmarkt te verbeteren niet voldoende is?

Met het oog op de genoemde misstanden vragen wij u, het gemeentebestuur van Maasdriel, in de toekomst geen vergunning meer te verlenen voor de paardenmarkt.

Met vriendelijke groet,

Lester van der Pluijm,

Statenlid Partij voor de Dieren

Provinciale Staten van Gelderland


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-wassenberg-over-ernstige-misstanden-op-paardenmarkt-in-hedel

[2] https://www.houseofanimals.nl/2023/11/08/traditie-is-prima-maar-laat-de-dieren-erbuiten/

[3] https://www.houseofanimals.nl/2023/11/08/traditie-is-prima-maar-laat-de-dieren-erbuiten/

[4] https://maasdriel.raadsinformatie.nl/document/13760769/1#search=%22paardenmarkt%22

[5] https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=1¶graaf=2&artikel=1.7&z=2023-10-07&g=2023-10-07

[6] https://www.paardenmarkt.info/paardenmarkt/huisregels

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vervolgvragen over dure villa’s in de natuur: zorgen om dassen en stikstof, vragen PvdD onjuist beantwoord

Provincie legt advies ecoloog naast zich neer? De Partij voor de Dieren heeft eerder vragen gesteld over de komst van 15 lux...

Lees verder