Vervolg­vragen over dure villa’s in de natuur: zorgen om dassen en stikstof, vragen PvdD onjuist beant­woord


24 mei 2024

Provincie legt advies ecoloog naast zich neer?

De Partij voor de Dieren heeft eerder vragen gesteld over de komst van 15 luxe villawoningen op landgoed Prinsenbosch, maar de antwoorden van de provincie blijken onjuist. Uit een recente reactie van de ecoloog van de omgevingsdienst blijkt dat de compensatie voor het verlies van dassenleefgebied en de maatregelen om verstoring te voorkomen, onvoldoende zijn.

Daarnaast is de stikstofdepositie per kavel gemeten in plaats van op projectniveau, wat volgens de ecoloog tot verkeerde conclusies leidt. Wij roepen GS in nieuwe vragen op om deze kwesties te herzien en juiste, natuur- en diervriendelijke maatregelen te nemen!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierwaardigheid wordt meegenomen in het toekomstbeleid voor de Gelderse boeren

Mooi resultaat! Dierwaardigheid wordt meegenomen in het toekomstbeleid voor de Gelderse boeren. Ons voorstel hierover werd ti...

Lees verder

Brief aan gemeente Maasdriel: stop met de paardenmarkt in Hedel!

Dieren die met een stok worden geslagen, kenmerken van verwaarlozing en extreem magere dieren, dieren die niet kunnen drinken...

Lees verder