Bijdrage water­be­sparing


veggiechal­lenge kan duizenden liters besparen

21 december 2022

Voorzitter, dank u wel. Onze fractie was ook erg blij met het onderzoek van de Rekenkamer, maar niet blij met wat de Rekenkamer gevonden heeft en de punten die net ook door de SP zijn genoemd. De Rekenkamer heeft een aantal adviezen gegeven en het is goed dat Provinciale Staten die vandaag overnemen. De Rekenkamer adviseerde ook om een verdringingsreeks voor gebruik van grondwater op te stellen, zoals die er al is voor oppervlaktewater. Dat staat niet in het besluit dat Provinciale Staten vandaag nemen. Onze fractie is erg voor en had daar een motie voor in willen dienen, maar we kregen gelukkig bij de oordeelsvorming al een toezegging van de Gedeputeerde dat hij ernaar gaat kijken en mogelijk volgend jaar met een voorstel komt. En dat was voorlopig even voldoende voor ons. De motie over verlaging van de registratiegrenzen dienen we graag mee in. Zoals we ook bij de oordeelsvorming hebben aangegeven. Voorzitter, dan dat bord wat ik hiervoor heb staan. Dat is een bord van de provincie. Ik hoop niet dat het erg is, maar ik heb ik even geleend vanuit de kelder. Dat stond begin november bij de ingang van het bedrijfsrestaurant en het riep ambtenaren op om aan de veggie challenge mee te doen. Want zo kun je in 30 dagen 36.000 liter water per persoon besparen, ofwel twee jaar douchen. Voorzitter, dat is nu in de praktijk brengen waar het rapport van de Rekenkamer over gaat. Maar toen onze fractie in het bedrijfsrestaurant kwam bleek daar niets van de actie, want je moest je nog steeds van tevoren melden als je veggie wilde eten. Ik wil nu graag de toezegging van de Gedeputeerde, dat bij een volgende actie de standaard warme maaltijd een heerlijke veganistische maaltijd is met 36.000 liter waterbesparing per maand en besparing van dierenlevens en dat je het aan moet vragen als je vlees zou willen bij zo'n actie. Het liefste zouden we dat iedere dag willen, maar die motie heeft het niet gehaald. Laten we het dan tenminste doen als de provincie ook zo'n actie als deze voert. Dank u wel.

Interessant voor jou

Interpellatieverzoek over het geven van een ontheffing voor het gebruik van nachtkijkers

Lees verder

Bijdrage spoeddebat wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer