Debat­verzoek Laag­vliegen Achterhoek


7 maart 2018

DEBATVERZOEK

Onderwerp: Laagvliegen Achterhoek

Ik verzoek u dit debat te agenderen in de vergadering van: Provinciale Staten van 7 maart 2018.

1 Inhoud debatverzoek (beoogd resultaat/doel)

Beoogd doel is bezwaar te maken tegen de beschikking voor helikopteroefeningen op lage hoogte in de Achterhoek. Met name omdat de beschikking slechts enkele dagen voor de oefening werd gegeven, en omdat niet voldoende rekening werd gehouden met gevoelige objecten. In de beschikking staat dat “aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke worden vermeden”, maar er staat niets over veehouderijen, maneges, hertenparken, etc. Bezwaar maken is mogelijk tot en met 12 maart. Als bezwaar om juridische redenen niet (meer) mogelijk is, dan kan wellicht een klacht worden ingediend, of een brief worden gestuurd.

2 Aanleiding

Op 30 januari 2018 heeft de minister van Defensie toestemming gegeven voor helikopteroefeningen op lage hoogte in de Achterhoek, van 5 februari tot en met 23 februari. Volgens artikelen in de media leidde dit tot paarden die door draad renden, koeien die in paniek struikelden, tegen muren opliepen, uitgleden en vielen. Ook zei een woordvoerder dat kaarten werden gebruikt waar niet altijd “de veestapels” op stonden aangegeven.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2304983/Wow-deze-helikopter-van-Defensie-vliegt-wel-heel-erg-laag

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/02/09/legerhelikopters-jagen-vee-stuipen-op-lijf

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2305076/Helikopterpiloot-soms-zie-je-te-laat-dat-je-naast-een-stal-vliegt

“We kijken van tevoren op kaarten en satellietbeelden waar we kunnen gaan 'hangen', maar helaas staan op de kaarten niet altijd de veestapels aangegeven.”

3 Standpunt en overwegingen

Nederland is een dichtbevolkt land, met niet alleen veel mensen, maar ook veel dieren. Het mag algemeen bekend worden geacht dat dieren erg kunnen schrikken van zeer laag overvliegende helikopters, en dat er dan ongelukken kunnen gebeuren.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat toestemming is gegeven om op deze manier, zonder geschikte kaarten, te oefenen. Met de gegevens van de “meitelling” en de Basis Administratie Gebouwen zijn de locaties van veehouderijbedrijven bekend. Andere gevoelige objecten zouden voorafgaand aan de oefening door belanghebbenden via een website gemeld moeten kunnen worden.

Arnhem, 7 maart 2018 - PS2018-XXX

Naam - Partij L. van der Veer - Partij voor de Dieren

https://www.youtube.com/watch?v=rrPmxTAv-3w

https://www.youtube.com/watch?v=RSgG6y9nglo

De motie die we hierbij hebben ingediend:

MOTIE

Vergadering Provinciale Staten op 7 maart 2018

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 maart 2018 constaterende :

  • dat de Minister van Defensie op 30 januari 2018 toestemming heeft gegeven voor helikopteroefeningen op lage hoogte in de Achterhoek, van 5 februari tot en met 23 februari;
  • dat dit volgens artikelen in de media leidde tot paarden die door draad renden, koeien die in paniek struikelden, tegen muren opliepen, uitgleden en vielen, etc.
  • dat een woordvoerder vertelde dat kaarten gebruikt werden waar niet altijd “veestapels” op staan aangegeven;
  • dat in de ontheffing staat dat “aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en dergelijke worden vermeden”, maar niets over maneges, veehouderijbedrijven, hertenparken en andere gevoelige objecten;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • bezwaar te maken tegen de beschikking van 30 januari 2018 van de Minister van Defensie voor de laagvliegoefening in de Achterhoek, met name omdat er onvoldoende rekening is gehouden met onder andere veehouderijen en andere gevoelige locaties met dieren, en omdat de beschikking pas vlak voor de oefening werd bekendgemaakt;
  • of een diplomatieke brief te sturen om de problemen onder de aandacht te brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

ChristenUnie, CDA, 50plus, D66, SGP, VVD, GroenLinks, PvdA, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer