Initi­a­tief­voorstel Verbe­tering sociale veiligheid in het OV


8 juni 2022

Gezien het initiatiefvoorstel PS2022-206 van J. Daenen (PvdA), R. Braam (D66), G. Averesch (SGP), W. Witteveen (GroenLinks) en L. van der Pluijm (Partij voor de Dieren).

Besluiten

I Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken om drie pilots in het openbaar vervoer uit te voeren:

a) een bewustwordingscampagne en alarmnummer voor sociale veiligheid in het OV;

b) verbetering van comfort en veiligheid in stations en bij haltes;

c) een betere ‘beleefomgeving’ in de bussen en treinen (op een natuurlijk

investeringsmoment).

II Naar aanleiding van deze pilots succesvolle maatregelen op te nemen in toekomstige concessies en te bekijken of ze toegevoegd kunnen worden aan de huidige concessies.

III Voor de uitvoering en monitoring van pilot a een maximum bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen en voor pilot b een maximum bedrag van € 100.000, vanuit het onderzoeks- en studiebudget voor mobiliteit. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om zo zuinig mogelijk om te gaan met dit bedrag en de monitoring middels een kwalitatief hoogstaande methode uit te voeren.

IV. Op een natuurlijk investeringsmoment, zoals een nieuwe concessie, ook pilot c, een betere ‘beleefomgeving’ in de bussen en treinen, uit te voeren.

V De resultaten en evaluatie van de pilots individueel per informerende Statenbrief terug te koppelen naar PS.

Zie voor de hele toelichting: https://gelderland.parlaeus.nl...


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, SGP

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer