Inter­pel­la­tie­verzoek Gebruik van oproer­wapens om de wolf te verjagen


7 november 2022

Vergadering Provinciale Staten op 9 november 2022

Interpellatieverzoek (art. 36 Reglement van Orde)

Over het gebruik van oproerwapens om de wolf te verjagen.

Ondergetekende verzoekt het college van Gedeputeerde Staten inlichtingen te verstrekken over bovengenoemd onderwerp.

Volgens een bekendmaking op 3 november heeft het college toestemming gegeven voor het “verstoren van wolven die afwijkend gedrag vertonen” met een FN303 semi-automatische “riot gun”.[1] Op wikipedia is te lezen dat mensen ernstige verwondingen hebben opgelopen door het wapen.[2] Een jonge studente is omgekomen door een FN303.[3] Enkele minuten googlen geeft diverse artikelen die beschrijven dat ook ‘gewone’ paintballwapens al ernstig oogletsel kunnen veroorzaken, en dat daarom altijd een beschermende bril moet worden gedragen,[4] en ook dat beschadigingen aan de voortplantingsorganen kunnen optreden.[5]

De onderstaande vragen zijn onderwerp van interpellatie :

 1. Heeft u andere, veiligere en meer gangbare methoden overwogen om de wolf te verjagen ?
 2. Het wolvenplan uit 2019 noemt al het verjagen van de wolf.[6] Wanneer is voor het eerst de inzet van het FN303 wapen overwogen ?
 3. Welke deskundigen (biologen, juristen, Nederlands Forensisch Instituut) zijn geraadpleegd ?
 4. Zijn er rapporten voor de onderbouwing van de ontheffing die nog niet openbaar zijn ?
 5. Sluit u uit dat de paintballwapens ernstig letsel kunnen veroorzaken aan een wolf ?
 6. Sluit u uit dat de wolf zo slim is dat hij straks alleen mensen met paintballwapens uit de weg gaat ?
 7. Is er voldoende gehandhaafd om te zorgen dat de wolven niet aan mensen gewend raken, en afwijkend gedrag gaan vertonen ?
 8. Kan het aanraken door mensen van geschoten dieren die in de natuur worden achtergelaten een reden zijn dat wolven mensen met voer gaan associëren ?
 9. Gaat u ook mensen beboeten die zich te opdringerig in de buurt van de wolf ophouden ?
 10. Is het de bedoeling van de paintballmarkering om de wolf te identificeren en te doden als het niet snel genoeg helpt ?
 11. Kunnen de wolven niet weg uit Nationaal Park Hoge Veluwe, omdat het ecoduct nog steeds is afgesloten door een raster ? [7]

Toelichting :


In de ontheffing die de provincie heeft verleend, en op de website van de provincie [8] wordt gesproken over een (soort) paintballwapen, maar het gaat hier om een semiautomatische “riot gun” die in de praktijk bij mensen al ernstig letsel heeft veroorzaakt. Het wapen wordt op wikipedia “minder dodelijk” genoemd, wat betekent dat het in de praktijk nog steeds dodelijk kan zijn. In de ontheffing ontbreekt informatie en onderbouwing waaruit zou moeten blijken dat dit wapen veilig voor verjagen van wolven zou kunnen worden ingezet, en dat er geen veiligere alternatieven zijn. Het overwegen van alternatieven is een juridische voorwaarde. Er ontbreken ook belangrijke voorwaarden, bijvoorbeeld over de afstand waarop het wapen zou kunnen worden ingezet. Volgens wikipedia wordt de accuraatheid van het wapen in bepaalde gevallen sterk verminderd. Als een wolf letsel oploopt door het wapen kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de mogelijkheid om aan voedsel te komen, en voor de rangorde in de groep. In het meest recente wolvenplan staat in tabel 1a, over interacties tussen wolf en mens, in de regel “Wolf vlucht niet meteen maar observeert mensen” de opmerking “oppassen voor lokken en voeren”. Het lijkt erop dat dat onvoldoende is gebeurd. Op de website van Bij12 staat het advies :

Mocht u een wolf tegenkomen, volg dan de volgende adviezen op:
Blijf kalm, geef de wolf de ruimte;
neem langzaam afstand;
…;
als de wolf te dichtbij komt: luid spreken en gebaren maken;
...

Uit filmpjes kunnen we constateren dat dat in Nationaal Park Hoge Veluwe niet gebeurd is.[9] Het is de vraag of het dan bij een advies moet blijven.

Met enige moeite kan een advies “gebruik FN-303 wapen” van de Rijksoverheid worden gevonden, met veel meer informatie over het wapen.[10] De vraag is waarom de ontheffing die informatie niet vermeldt. In het advies staan diverse adviezen en voorwaarden voor het gebruik bij mensen, bijvoorbeeld over de plaats waarop moet worden gemikt. In de ontheffing van de provincie ontbreken die geheel.

Naam

-

Partij

L. van der Veer

-

Partij voor de Dieren


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12876.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/FN_303

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Victoria_Snelgrove

[4] https://www.kimbols.be/medisch/oogziektes-behandelingen/sporten-oogproblemen/paintball-bril-kost-jongen-rechteroog.html
https://hobby-en-overige.infonu.nl/spellen/159604-paintball-voorkom-verwoestende-oogletsels.html

[5] https://thehobbykraze.com/nl/buitenshuis/paintballen/klaar-als-je-een-beker-voor-paintball-draagt/

[6] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/veelgestelde-vragen/
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf

[7] https://www.gld.nl/nieuws/2414386/verbazing-na-afsluiten-ecoducten-hoge-veluwe-het-lijkt-ons-niet-terecht
http://www.ededorp.nl/jos-van-der-panne/ook-in-otterlo-kan-de-wolf-niet-oversteken/

[8] https://www.gelderland.nl/nieuws/handhavers-provincie-gelderland-mogen-een-wolf-afschrikken

[9] https://www.gld.nl/nieuws/7781767/natuurfotografen-omsingelen-wolf-op-de-veluwe

[10] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/13/advies-7-gebruik-fn-303


Status

Ingediend

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer