Meldpunt Bomen


Jonge aanplant heeft het moeilijk, behoud gezonde volwassen bomen!

De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van jong aangeplante, dode bomen. Daarvoor is dit meldpunt ingesteld.

Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, die droge en hete zomers beter kunnen weerstaan. Want jonge, net aangeplante bomen langs wegen hebben het moeilijk nu de zomers warmer en droger worden. Ze zijn vaak in de plaats zijn gekomen van volwassen, gezonde bomen, die ruimte moesten maken voor het verkeer. Juist deze bomen kunnen tegen een stootje als het een tijd niet regent. Daarbij nemen ze meer CO2 op en bieden ze ook nog eens meer ruimte voor vogels en insecten.

We vragen iedereen om de jonge aanplant langs wegen en in groenstroken te bekijken en ons melding te doen waar ze het niet gered hebben. Liefst met een foto erbij!

We gaan het provinciebestuur aanspreken op hun zorgplicht voor een gezond bomenbestand en hun voornemen om behoud van gezonde bomen als uitgangspunt te nemen. Wat de Partij voor de Dieren betreft betekent dat ├ęcht kappen met kappen.

Tips:

- geef zo precies mogelijk aan waar de foto is genomen

- geef aan wanneer de foto is genomen

- als u weet of de jonge bomen ter vervanging zijn aangeplant, wilt u dat dan ook aangeven?

Hartelijk dank voor uw hulp!

(verplicht veld)
(verplicht veld)