Motie Kalver­hou­derij


8 juli 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 juli 2020

overwegende:

• dat de kalverhouderij veel stikstofdepositie geeft op de gevoelige Veluwse natuur;

• dat de afgelopen maanden in de kalverhouderij door het wegvallen van de vraag de prijzen enorm gedaald zijn;

• dat boeren met een stuwmeer aan slachtvee zitten en niet weten waar hun kalveren heen moeten;

• dat desondanks er eind maart temidden van de corona-crisis nog op grote schaal kalveren uit Ierland geïmporteerd werden;

• dat er jaarlijks honderdduizenden kalveren door Nederland geïmporteerd worden;

• dat zelfs boeren vinden dat er geen kalveren geïmporteerd zouden moeten worden;

• dat het op grote schaal importeren van kalveren niet past bij kringlooplandbouw op Nederlandse schaal;

• dat volgens het sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij de import slechts met 20% vermindert in 2030;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

• alle mogelijkheden te onderzoeken om de import van kalveren substantieel sneller en meer te laten verminderen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50plus, FVD

Lees onze andere moties

Amendement Vissen in de Maas

Lees verder

Motie Geen extra asfalt tot gevolgen COVID-19-crisis voor doorstroming duidelijk zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer