Nieuws

Gelders debat over de moderne boer

22-03-2017
Provinciale Staten debatteren in Barneveld over "de moderne boer".   Woensdag 22 maart is in het Schaffelaartheater in Barneveld het eerste Gelders Debat van 2017. Het thema waar de Gelderse Statenleden over debatteren is dit keer "vitaal...

Dieptepunt in Gelderse geschiedenis

02-03-2017
Het plussenbeleid, als onderdeel van de Actualisatie Omgevingsvisie en –verordening, werd op 1 maart in de Provinciale Staten aangenomen. Daarmee is dit een zwarte dag in de Gelderse geschiedenis geworden.     De maximale bouwgrootte van...

Geen windmolens en begraafplaatsen in de natuur

01-03-2017
De provincie Gelderland gaat natuurbegraafplaatsen, kleinschalige recreatie en windmolens toestaan in natuurgebieden. Wij vinden dat dit niet in de natuur thuishoort. De natuur wordt al erg verstoord door allerlei activiteiten. Vandaag is de...

PvdD vraagt de provincie in een debat om zwijnen te laten leven

01-03-2017
De PvdD heeft de provincie in een debat gevraagd om de wilde zwijnen, een ouderpaar met 6 biggetjes, niet af te schieten. De PvdD verzocht de provincie om te luisteren naar de omwonenden in Heukelum, die de uitgezette zwijnen naar een opvang willen laten...

Help, waar moet ik met die kikkers naartoe !?

26-01-2017
Gisteren werd in de vergadering van Provinciale Staten de invoering van de nieuwe wet Natuurbescherming besproken. De Gelderse omgevingsverordening moest daarvoor worden aangepast. De Partij voor de Dieren heeft diverse voorstellen ingediend om de...

Provinciale Staten Gelderland kiest voor klimaat

25-01-2017
Voortaan zijn alle beleidstukken van de provincie voorzien van een speciale klimaatparagraaf. Hiermee willen de Statenleden het bewustzijn bevorderen over de klimaatgevolgen van nieuwe plannen. De motie hierover van Partij voor de Dieren, GroenLinks,...

Bijna 400 megastallen in Gelderland

11-01-2017
Het Gelders Plussenbeleid waarover de Provinciale Staten op 25 januari gaan stemmen maakt megastallen mogelijk zonder een maximum grootte. De huidige grens van 1,5 ha wordt losgelaten. -> Overzicht megastallen Gelderland Wij tellen bijna 400...

PvdD niet naar bijeenkomst PS Overijssel en Gelderland

07-12-2016
De Partij voor de Dieren heeft zich afgemeld voor de informele bijeenkomst van Provinciale Staten van Overijssel en van Gelderland op 7 december. Tijdens deze bijeenkomst wordt de "Duitslandstrategie" besproken. Het gaat echter alleen over de...

Tegen subsidie dieronvriendelijke paardenraces

10-11-2016
De Partij voor de Dieren Gelderland heeft gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten kritiek geuit op de 40.000 euro subsidie van de provincie voor het Nederlands Kampioenschap endurance, een wedstrijd te paard over 160 km op de Veluwe...

 
Volgende pagina