Vragen over Program­ma­tische Aanpak Stikstof


12 september 2011

De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over de Programmatische Aanpak Stikstof. Voor de commissievergadering LCJ op 14 september is de verordening Stikstof en Natura 2000 geagendeerd. Wanneer tot deze verordening besloten wordt, zullen de meeste veehouderijbedrijven in Gelderland, namelijk (ongeveer) de bedrijven met een depositie die onder een drempelwaarde valt, ondanks de hoge gezamenlijke ammoniakuitstoot en ammoniakdepositie van deze groep, toch “automatisch” een Natuurbeschermingswetvergunning krijgen.