Privacy ís veiligheid


Privacy is het vermogen om bepaalde aspecten van ons leven voor onszelf te houden. Als dat onder druk staat, kunnen mensen zich aangetast voelen in hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan een nega- tief effect op de vrijheid van meningsuiting hebben. De overheid weet steeds meer van haar inwoners, terwijl de methoden van overheidsorganisaties nauwelijks nog navolgbaar zijn voor de burgers. Inwoners moeten de informatie die de overheid over hen vastlegt makkelijk kunnen inzien en laten wijzigen of verwijderen.

Klokkenluiders zijn een belangrijke bron voor het opsporen van misstanden in bedrijven en (overheids-)organisaties en moeten daarom goed beschermd worden.

Het standpunt Privacy ís veiligheid is onderdeel van: Privacy, burgerrechten en goed provinciebestuur