Privacy ís veiligheid


Privacy is het vermogen om bepaalde aspecten van ons leven voor onszelf te houden. Als de privacy onder druk staat, kunnen mensen zich aangetast voelen in hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan een negatief effect hebben op allerlei aspecten van het leven van mensen, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De overheid weet steeds meer van haar inwoners, terwijl het werk van de overheidsorganisatie nauwelijks nog navolgbaar is voor de inwoners zelf. De provincie voorkomt dat gegevens van inwoners in verkeerde handen vallen.

• Inwoners kunnen op eenvoudige wijze bij de provincie opvragen welke gegevens over hen bekend zijn en deze waar mogelijk laten wijzigen of verwijderen (het recht om te vergeten).

• De provincie zorgt dat al haar systemen en voorzieningen blijvend voldoen aan de hoogste eisen van cyberveiligheid.

• De provincie houdt het privacybeleid up-to-date door het steeds aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en waarborgt dat de eigen Functionaris Gegevensbescherming diens taak op onafhankelijke wijze kan uitvoeren.