Vragen over fouten in Nbw vergunning giga­gei­ten­hou­derij


Indiendatum: sep. 2016

-> de vragen en antwoorden als pdf vindt u hier

Volgens een bericht in het Brabants Dagblad heeft de provincie Gelderland erkend dat er bij het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning voor de gigageitenhouderij in Rossum twee natuurgebieden vergeten zijn.

  1. Klopt dit bericht ? Zo ja, hoe is het mogelijk dat de provincie twee natuurgebieden vergeet ?
  2. Is het mogelijk dat de provincie bij het verlenen van andere vergunningen ook natuurgebieden is vergeten ? Bent u bereid de verleende vergunningen hierop na te lopen ?
  3. Zijn er nog andere fouten in de vergunning gemaakt, en zullen deze hersteld worden ?
  4. In de vergunning die op 24 juli 2015 verleend is, wordt als reactie op een zienswijze vermeld dat er niet meer aan de Verordening Stikstof en Natura 2000 hoeft te worden getoetst, omdat deze op 9 juli 2015 door Provinciale Staten is ingetrokken.

    Waarom heeft gedeputeerde van Dijk tijdens het debat in de commissie RLW op 1 juli, en in Provinciale Staten op 8 juli, Provinciale Staten niet gewaarschuwd dat de intrekking van de verordening de uitbreiding van dit soort exceptioneel grote geitenhouderijen zou vergemakkelijken ?
  5. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 8 juli 2015 heeft de gedeputeerde gezegd dat op nieuwe aanvragen de nieuwe regels worden toegepast. Had de aanvraag van de geitenhouderij in Rossum dan toch niet aan de Verordening Stikstof en Natura 2000 moeten worden getoetst, omdat het om een oude aanvraag ging ?
  6. Als het als een nieuwe aanvraag is behandeld, had de provincie dan geen Aerius berekening kunnen verlangen ? In de Aerius berekeningen zijn de natuurgebieden duidelijk aangegeven.

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 11 okt. 2016

Vraag 1:
Klopt dit bericht? Zo ja, hoe is het mogelijk dat de provincie twee natuurgebieden vergeet?

Antwoord:
Dit bericht klopt. De meest voorkomende manier van salderen is met bedrijven in de nabije omgeving. In deze situaties wordt de belasting berekend ten opzichte van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden, rekening houdend met de verschillende windrichtingen. Achterliggende gebieden worden niet apart berekend want de belasting op het achterliggende gebied is dan altijd lager. Als er, zoals in dit geval, daarentegen gesaldeerd wordt met bedrijven op afstand ???? wat minder vaak voorkomt- is de werkwijze dat ook gebieden op afstand worden meegewogen. Dat is in dit geval niet gebeurd, terwijl het wel had gemoeten.

Vraag 2:
Is het mogelijk dat de provincie bij het verlenen van andere vergunningen ook natuurgebieden is vergeten? Bent u bereid de verleende vergunningen hierop na te lopen?

Antwoord:
Zie antwoord 1.

Vraag 3:
Zijn er nog andere fouten in de vergunning gemaakt, en zullen deze hersteld worden?

Antwoord:
Nee.

Vraag 4:
In de vergunning die op 24 juli 2015 verleend is, wordt als reactie op een zienswijze vermeld dat er niet meer aan de Verordening Stikstof en Natura 2000 hoeft te worden getoetst, omdat deze op 9 juli 2015 door Provinciale Staten is ingetrokken. Waarom heeft gedeputeerde van Dijk tijdens het debat in de commissie RLW op 1 juli en in Provinciale Staten op 8 juli, Provinciale Staten niet gewaarschuwd dat de intrekking van de verordening de uitbreiding van dit soort exceptioneel grote geitenhouderijen zou vergemakkelijken?

Antwoord:
Omdat de verordening door een uitspraak van de Raad van State van 19/3/2014feitelijk al niet meer toegepast kon worden zijn vanaf dat moment vergunningen door ons alleen nog verleend op grond van het wettelijke stelsel waarin middels externe saldering de effecten van stikstof werden gemitigeerd. In verband met de invoering van de PAS op 1 juli 2015 hebben wij de Staten voorgesteld de verordening, ofschoon reeds een dode letter, per 1 juli 2015 ook formeel in te trekken. Dit besluit heeft uw Staten ook op 8 juli 2015 genomen.

Vraag 5:
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 8 juli 2015 heeft de gedeputeerde gezegd dat op nieuwe aanvragen de nieuwe regels worden toegepast. Had de aanvraag van de geitenhouderij in Rossum dan toch niet aan de Verordening Stikstof en Natura 2000 moeten worden getoetst, omdat het om een oude aanvraag ging?

Antwoord:
Zie antwoord 4

Vraag 6:
Als een nieuwe aanvraag is behandeld, had de provincie dan geen Aerius berekening kunnen verlangen? In de Aerius berekeningen zijn de natuurgebieden duidelijk aangegeven.

Antwoord:
In dit geval is de aanvraag van vóór 1 juli. Daarop is de PAS en/of AERIUS niet van toepassing.Aanvragen van vóór 1 juli moeten worden afgedaan onder het oude wettelijke stelsel en daarin kon een AERIUS-berekening niet worden verlangd of gebruikt.

Arnhem, 11 oktober 2016, zaaknummer 2016-011803
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
P. Hilhorst - Secretaris

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer