Amen­dement alleen verstoren met vrij­stelling, niet doden


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017.

Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.

Voorgesteld wordt in bijlage 27 “Vrijstelling soorten inzake schade en overlast”

Onder Spreeuw en Roek, bij de regel “Vrijgestelde handeling” de volgende tekst te schrappen:

“en doden”

en bij de regel “Toegestane middelen” de volgende tekst te schrappen :

“Toegestane Middelen Geweer.”

Onder Woelrat, bij de regel “Vrijgestelde handeling” de volgende tekst :

“Doden”

te vervangen door

“Opzettelijk storen”

en bij de regel “Toegestane middelen” de volgende tekst te schrappen :

“Toegestane Middelen klemmen, life-traps, en/of chemische bestrijdingsmiddelen die krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn toegestaan.”

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SGP, PVV, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement eisen aan faunabeheerplan

Lees verder

Motie uitstel voor aanpassing sportakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer