Amen­dement eisen aan fauna­be­heerplan


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017.


Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.

Voorgesteld wordt de volgende tekst toe te voegen aan artikel 3.7.4.2, lid 1, na onderdeel g :

h. een onderbouwing van de manier waarop voldaan wordt aan artikel 3.24 lid 1 van de wet, en een toelichting hoe op transparante wijze op die vereisten in de wet gehandhaafd kan worden.”

en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 3.7.4.3, lid 1, na onderdeel g :

“h. een kaart waarop de preventieve middelen (zoals wildrasters, wildoversteekplaatsen, wildsignaleringssystemen en wildspiegels) staan aangegeven die aangelegd zijn om schade aan gewassen en aanrijdingen met dieren te voorkomen, en de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud;”(Toelichting : artikel 3.24 lid 1 luidt “Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.”. )

(Toelichting : artikel 3.24 lid 1 luidt “Een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomt dat het dier onnodig lijdt.”. )

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, SGP, SP, 50plus, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement onderzoek en onderwijs met dieren

Lees verder

Amendement alleen verstoren met vrijstelling, niet doden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer