Amen­dement Mensen en dieren


31 juli 2014

Vergadering Provinciale Staten op 9 juli 2014 op voorstel PS2014-51 Omgevingsvisie Gelderland


In paragraaf 4.3 “Gezonde en veilige leefomgeving”, .in de drie onderstaande tekstdelen,


De opgaven die de provincie en haar partners hierbij zien, zijn het signaleren, informeren en handelen om de omgevingskwaliteit en veiligheid van mensen in Gelderland te waarborgen.”

Een gezonde en veilige leefomgeving wil de provincie op de eerste plaats voor de mensen,”

Beschermen van mensen door uit te voeren wat moet.”

worden de volgende wijzigingen voorgesteld,

vervangen van :


mensen

door :

mensen en dieren”.

Toelichting
In de omgevingsvisie gaat het overal over mensen, en vrijwel nergens over dieren. (De uitzondering is de paragraaf over veehouderij…) We zouden op zijn minst in paragraaf 4.3 ook aandacht voor de dieren kunnen hebben, want een veilige leefomgeving is ook voor hen van belang. Zo zijn onder andere natuurbrandpreventie (4.3.8) en bescherming tegen overstromingen (4.3.6) ook op dieren van toepassing. Handhaving van de Flora- en Faunawet is hierbij ook van groot belang.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie betere handhaving N833

Lees verder

Motie geen varkensflats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer