Motie betere hand­having N833


9 juli 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 juli 2014

constaterende dat

  • de N833 een belangrijke verbindingsweg is voor automobilisten en fietsers;
  • het fietspad behoort tot een belangrijke schoolfietsroute;
  • ongeveer 85 procent van alle automobilisten te hard rijd;
  • de gemiddelde snelheid op 96 kilometer per uur ligt;
  • de N833 in Gelderland dé provinciale weg is waar het vaakst te hard wordt gereden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in overleg te gaan met de politie voor betere handhaving op de provinciale weg N833 ter voorkoming van ongevallen, totdat het vrijliggend fietspad is gerealiseerd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement weidegang

Lees verder

Amendement Mensen en dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer