Amen­dement weidegang


9 juli 2014

Op voorstel PS2014- 51 Omgevingsvisie Gelderland.

De volgende wijziging wordt voorgesteld:

Onder 3.4.1. Grondgebonden veehouderij wordt als vierde opsommingpunt toegevoegd:


4. het bevorderen van weidegang.

Toelichting:

Het aantal koeien zonder weidegang neemt jaar na jaar toe. Er wordt verwacht dat bij afschaffing van het melkquotum in 2015 door schaalvergroting nog meer dieren geen weidegang meer zullen hebben. Deze ontwikkeling is niet goed voor de dieren. De Gelderse burger hecht waarde aan het beeld van de koe in de wei als onderdeel van het Gelders landschap. Er is een brede maatschappelijke wens voor weidegang.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PVV, SP, D66, 50plus, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Amendement weidegang

Lees verder

Motie betere handhaving N833

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer