Amen­dement weidegang


9 juli 2014

Amendement op voorstel PS2014-51 Omgevingsvisie Gelderland

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

vervangen in paragraaf 3.4.1:

3. het stellen van de randvoorwaarde aan groei van (melkvee)bedrijven dat deze grondgebonden blijven en rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit bij groei.

door:

3. het stellen van de randvoorwaarde aan groei van (melkvee)bedrijven dat deze grondgebonden blijven, rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit bij groei, en dat de dieren weidegang hebben.

en toevoegen onder ”Ad 3 Randvoorwaarden groei veehouderijbedrijven:” de volgende tekst:

Weidegang
Om de teruglopende weidegang een halt toe te roepen is uitbreiding slechts toegestaan aan bedrijven die weidegang bieden. Hiertoe worden in de verordening regels opgenomen.Toelichting:
Weidegang loopt steeds verder terug terwijl er een brede maatschappelijke wens is voor koeien in de wei. De meeste politieke partijen spreken zich uit vóór weidegang. Het verbeteren van de verkaveling (waar de provincie al jaren ondersteuning voor biedt) is een goede zaak, maar is onvoldoende om de achteruitgang in weidegang tot stilstand te brengen. De huidige omgevingsvisie kent geen maximum bouwblokhoogte en bevordert (wanneer de melkquota verdwijnt) daarmee dat weidegang in een versneld tempo terugloopt (bij grote stallen is minder weidegang).

Update
Na overleg met andere fracties is besloten om het huidige amendement weidegang in te trekken en een nieuw amendement om weidegang te bevorderen in te dienen. Het nieuwe amendement heeft meer draagvlak onder de andere fracties.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer