Motie andere Europese programma's


8 juli 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 juli 2014

constaterende dat

  • in deel A "Vooruitblik 2015-2018" wel aandacht is voor de Europese Programma's Interreg Va, POP3 en EFRO, maar niet voor andere Europese programma’s zoals met name LIFE;
  • in het verleden met behulp van het programma LIFE belangrijke projecten voor natuur en milieu zijn gerealiseerd in Gelderland;
  • er ook voor andere Europese programma’s zoals met name LIFE een nieuwe planperiode start;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om in de begroting ook aandacht te besteden aan andere Europese programma’s zoals met name LIFE, om geen kansen te laten liggen.

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement stiltegebieden

Lees verder

Amendement weidegang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer