Amen­dement stil­te­ge­bieden


8 juli 2014

Amendement op voorstel PS2014-51 Omgevingsvisie Gelderland

stelt de volgende wijziging voor:

de tekst in paragraaf 4.3.5 :


De provincie laat daarmee de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. Ook de stiltebeleidsgebieden komen niet in het nieuwe beleid terug.

Vervangen door de volgende tekst:

Daarnaast blijven de huidige stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden bestaan.

En gekoppeld aan paragraaf 4.3.5 invoegen in de Omgevingsvisie:

De vigerende kaarten met daarop de begrenzing van de huidige stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden.

Toelichting:

In het huidige beleid (GMP en streekplan) zijn 8 stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden aangewezen. De Provincie laat in de omgevingsvisie de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. Ook de stiltebeleidsgebieden komen niet in het nieuwe beleid terug. De gevolgen van afschaffing zijn niet onderzocht, maar het zal duidelijk zijn dat niet alleen meer geluid wordt toegestaan in de huidige stiltegebieden, maar dat ook aangrenzende gebieden worden aangetast. Duidelijkheid richting gemeenten vervalt hiermee. Het doel van stiltegebieden is om in het gebied een geluidsniveau van lager dan 40 dB(A) te behouden, waarbij gebiedseigen geluid niet worden meegerekend.

Doordat provincie Gelderland een dichtbevolkte provincie is met veel geluidsbronnen op relatief korte afstand van veel stiltegebieden, staat de geluidskwaliteit ernstig onder druk. De aanwezigheid van enkele grote stilte- en stiltebeleidsgebieden is niet alleen fijn voor bewoners, maar ook voor toeristen die op zoek zijn naar rust en ruimte. De bordjes die aangeven dat men een stiltegebied betreedt, bevorderen de sociale controle. Grote delen van enkele van de huidige stiltegebieden gaan geen deel van GNN of GO uitmaken, waardoor de stilte er niet via de kernkwaliteit stilte van het GNN of GO zal worden beschermd. De provincie heeft de taak stiltegebieden aan te wijzen en de rust daar te bewaken. Voor mens en dier is het hard nodig de gebieden waar het nog enigszins stil is te beschermen tegen te veel geluid.

Dat het handhaven van de regels moeilijk te realiseren is mag in onze visie geen reden zijn om het grote goed van stiltegebieden dan maar op te geven.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, CDA, D66, SP, 50plus, GroenLinks, PvdD

Tegen

PVV, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Vruchtbare Kringloop

Lees verder

Motie andere Europese programma's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer