Amen­dement Vruchtbare Kringloop


26 maart 2014

Amendement op voorstel PS2014-160 over Subsidieverlening project Vruchtbare Kringloop Achterhoek.


De volgende wijziging wordt voorgesteld:
Bij het eerste beslispunt wordt als tweede zin toegevoegd:
“Voorwaarde voor deze subsidie is dat er in het project ook aandacht is voor dierenwelzijn en weidegang, en dat beide verbeteren.”


Toelichting:
In het voorstel van GS staat bij het onderdeel dat het basisprogramma vormt : “Voor elk bedrijf worden ook verbeterplannen opgesteld en worden concrete maatregelen uitgevoerd om duurzamer te produceren. Kringloopwijzer en verbeterplan zijn instrumenten om uiteindelijk het bedrijf verder te verduurzamen en te maken wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.”

In dat rijtje doelen ontbreekt dierenwelzijn. In de tweede zin van het voorstel wordt het nota bene nog wel genoemd, maar het komt daarna in het project niet meer terug.

Er is het risico dat het verbeteren van de bedrijfsresultaten ten koste gaat van dierenwelzijn. Het is daarom belangrijk dat ook wordt gerapporteerd over dierenwelzijn (waaronder weidegang), en dat adviezen over dierenwelzijnsmaatregelen ook in de verbeterplannen worden opgenomen.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Wijziging tijdens de vergadering:
Gedeputeerde Van Dijk gaf tijdens de vergadering aan het lastig te vinden dat met het amendement melkveehouders ook dierenwelzijn en weidegang moeten registreren. De gedeputeerde wijst het amendement af. Naar aanleiding van deze opmerking besluit de Partij voor de Dieren het amendement aan te passen waardoor de voorgestelde wijziging als volgt luidde:
“Voorwaarde voor deze subsidie is dat er in het project ook aandacht is voor weidegang, en dat de weidegang niet verslechtert.”

Zelfs na de wijziging gaf de gedeputeerde aan het amendement niet te ondersteunen. De PvdA stelde via haar stemverklaring dat ze weidegang wel een belangrijk onderwerp vinden, maar dat dit via andere middelen geregeld kan worden.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, 50plus, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie rasters agrarische enclave

Lees verder

Amendement stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer