Motie rasters agra­rische enclave


26 februari 2014

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 februari 2014 constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten de afschotperiode verlengd heeft tot 1 oktober, zodat er ook geschoten mag worden tijdens de zoogtijd, wanneer de kalfjes geboren zijn, en in het toeristenseizoen;
  • daarbij ook middelen als geluiddempers en restlichtversterkers gebruikt worden, die volgens een internationaal verdrag niet zijn toegestaan;
  • de populatie en de overlast is toegenomen doordat rasters rond de agrarische enclave verlaagd zijn;
  • het toestaan van geluiddempers en restlichtversterkers de handhaving Flora- en Faunawet moeilijker maakt, en de kans op ongelukken en illegaal gebruik groter;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • met een plan te komen om de rasters rond de agrarische enclaves weer te verhogen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, 50plus, PVV, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie weidegang

Lees verder

Amendement Vruchtbare Kringloop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer