Motie weidegang


11 december 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 december 2013

constaterende

  • Dat volgens het recente rapport “Melkveehouderij na de quotering” van het CLM in Culemborg het aantal koeien dat geen weidegang meer heeft jaar na jaar toeneemt;
  • Dat er verwacht wordt dat bij afschaffing van het melkquotum in 2015 door schaalvergroting nog meer dieren geen weidegang meer zullen hebben;
  • Dat die ontwikkeling volgens het rapport niet goed is voor de dieren;
  • Dat er volgens de CBS-cijfers in 2012 weer 3.990 dieren zonder weidegang bij zijn gekomen in Gelderland;

verzoeken Gedeputeerde Staten

• Om Provinciale Staten een voorstel voor te leggen dat garandeert dat er geen dieren meer zonder weidegang bij zullen komen, met eventueel enkele varianten, en ruim voor de behandeling van de Omgevingsvisie en de nieuwe Ruimtelijke Verordening.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Roelof Mulder
50Plus

Wouter van Eck
GroenLinks

Agnes Lewe
SP


Status

Verworpen

Voor

50plus, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie wilde zwijnen rasters

Lees verder

Motie rasters agrarische enclave

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer