Motie wilde zwijnen rasters


13 november 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2013

constaterende

  • Dat veel van de grotere woningen aan de buitenrand van Epe voorzien zijn van degelijke hekwerken, die samen een ondoordringbare barrière voor wilde zwijnen vormen;
  • Dat bij het tracé van het nieuwe wildraster niet met die al aanwezige hekwerken rekening gehouden lijkt te zijn;
  • Dat het omgekeerd ook voorkomt dat rasters rond woningen in het buitengebied juist een onbedoelde barrière vormen in de verbindingen tussen leefgebieden van dieren in het wild;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Na te gaan of we in de omgevingsvisie een paragraaf over rasterbeleid kunnen opnemen die in de toekomst een betere aansluiting van publieke en private rasters mogelijk maakt.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie arbeidsomstandigheden buitenlandse werknemers

Lees verder

Motie weidegang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer