Motie arbeids­om­stan­dig­heden buiten­landse werk­nemers


13 november 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2013

constaterende

  • Dat er bij de investeringsimpuls sprake is van investeringen in de woningbouwsector en in de Grond, Weg- en Waterbouw;
  • Dat volgens recente berichten in de media uit een onderzoek van FNV Bouw blijkt dat buitenlandse werknemers die werken aan opdrachten van de overheid soms worden uitgebuit;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Erop toe te zien dat bij uitbesteding van werkzaamheden waarbij ook buitenlandse werknemers betrokken zijn, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden gewaarborgd worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, SGP, 50plus, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ecologische voetafdruk

Lees verder

Motie wilde zwijnen rasters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer