Motie ecolo­gische voet­afdruk


13 november 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2013

constaterende

  • Dat volgens het Wereld Natuur Fonds de ecologische voetafdruk van inwoners van Gelderland circa drieĆ«neenhalf keer hoger is dan de draagkracht van de aarde toestaat;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Beter inzichtelijk te maken hoe het Gelders beleid, in het bijzonder de nieuwe omgevingsvisie, bijdraagt aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie liever groen gas van GFT afval

Lees verder

Motie arbeidsomstandigheden buitenlandse werknemers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer