Amen­dement Najaarsnota Geen subsidie voor inno­va­tie­ma­kelaar kalver­hou­derij


28 september 2022

De indiener stelt voor het ontwerpbesluit d.d. 23 augustus 2022 als volgt te wijzigen : De volgende tekst wordt verwijderd, en de onderdelen erna worden hernummerd :

17. Innovatiemakelaar kalverhouderij

Een grondslag vast te stellen voor een subsidie aan Stichting Aeres met een maximum van in totaal € 181.983. De subsidie is bedoeld vooreen agro-innovatiemakelaar voor de kalverhouderij. Deze ondersteunt kalverhouders en andere MKB-ondernemers uit de kalversector in het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor verduurzaming naar de praktijk.

Toelichting :

Er is geen 2 ton voor een innovatiemakelaar nodig. Het is onduidelijk en ontransparant wat de makelaar voor adviezen gaat geven. Het beste advies aan kalverhouders is om te stoppen. Sommige kalverhouderijen houden duizenden kalfjes. Ze hebben bijna geen bewegingsruimte. Na in een kort en saai leven vetgemest te zijn worden ze geslacht. Kalfjes worden hier nog steeds uit verre landen naartoe gesleept. In maart was dat aantal op recordhoogte. Op de Veluwe geven de kalverhouderijen veel schadelijke stikstofdepositie. Het beste advies aan kalverhouders is om te stoppen en wat anders te gaan doen. Daar is geen innovatiemakelaar voor nodig.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren

https://www.bnnvara.nl/zembla/...


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus

Tegen

FVD, D66, PvdA, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement Najaarsnota, geen promotie wild eten

Lees verder

Amendement Geen onbeperkte verlenging faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer