Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, geen vermin­derde bescherming Gelders Natuur­netwerk


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I als volgt te wijzigen:

A. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

  1. Artikel 1a.2, tweede lid, komt te luiden:

    2. Artikel 1a.3 is niet van toepassing op paragraaf 2.6.1 en op artikel 2.51a.

  2. Artikel 1a.3, derde en vierde lid, vervallen.

B. Onderdeel J wordt als volgt gewijzigd:

  1. Artikel 2.39 komt te luiden:

    Artikel 2.39 (bescherming kwaliteit Gelders natuurnetwerk)
    Een bestemmingsplan maakt voor gronden binnen het Gelders natuurnetwerk geen andere bestemming dan natuur mogelijk.

  2. In de artikelen 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.46 en 2.47 vervalt “,eerste lid,”.


Toelichting:

Het verminderen van de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk, geeft aanleiding tot veel discussie. Met deze wijziging blijft de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk via art. 2.39 zoals deze was.

Provinciale Staten gebruiken het komende halfjaar om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Provinciale Staten kunnen ondertussen waar nodig zelf een besluit nemen over aanpassingen van begrenzingen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, stiltegebieden vuurwerkvrij

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, biodiversiteit in afwegingskader

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer