Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, stil­te­ge­bieden vuur­werkvrij


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, als volgt te wijzigen:

Na onderdeel U wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

U1. Artikel 3.58 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het is verboden consumentenvuurwerk af te steken.


Toelichting:

Vuurwerk veroorzaakt ernstige verwondingen, veel stress bij dieren, en milieuvervuiling. Ook bij de laatste jaarwisseling voor de covid-pandemie zijn veel dieren gewond geraakt of overleden. Er is nog geen algeheel landelijk verbod. Bewoners van stiltegebieden willen graag een vuurwerkverbod. Duidelijkheid over provinciale stiltegebieden is ook voor mensen die tijdens de jaarwisseling stress ervaren van belang.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP


Status

Verworpen

Voor

50plus, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, FVD, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Meer CO2-reductie door beperking bedrijventerreinen

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, geen verminderde bescherming Gelders Natuurnetwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer