Amen­dement Meer CO2-reductie door beperking bedrij­ven­ter­reinen


28 februari 2021

Op voorstel PS2020-871 "Beleidsprogramma Klimaat"

De indiener stelt voor het Beleidsprogramma Klimaat als volgt te wijzigen:

  • Onder “Dit is onze aanpak”, “Klimaatmaatregelen Industrie en bedrijven”, onder het punt “Verduurzamen bedrijventerreinen en gebouwen;” toe te voegen;

    “De totale oppervlakte aan bedrijventerreinen niet vergroten;”


Partij voor de Dieren
Lester van der Pluijm


Toelichting:
Meer oppervlakte aan bedrijventerreinen betekent snel meer bedrijvigheid, met relatief meer energieverbruik en CO2-uitstoot tot gevolg ten opzichte van de situatie waarbij de oppervlakte gelijk blijft of afneemt. Ook een groter oppervlak aan besparende bedrijven heeft hoe dan ook een grotere klimaatimpact dan een kleiner oppervlak aan besparende bedrijven.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD