Amen­dement Meer CO2-reductie door minder uitgaven


28 februari 2021

Op voorstel PS2020-871 "Beleidsprogramma Klimaat"


De indiener stelt voor het Beleidsprogramma Klimaat als volgt te wijzigen:

 • Onder “Dit is wat we om ons heen zien”, “Mobiliteit”, pagina 3;

  Mensen moeten meer kiezen voor duurzamer mobiliteitsvormen, zoals fiets en OV.

  te wijzigen in

  Mensen moeten meer kiezen voor duurzamer mobiliteitsvormen, zoals fiets en OV, en minder voor brandstofauto’s.

 • Onder “Dit is onze aanpak”, “Klimaatmaatregelen Mobiliteit”, pagina 4, onder het punt “Verduurzaming wegennetwerk (bij aanleg, vervanging en onderhoud);” toe te voegen;

  Ontwikkeling van het wegennet minimaliseren (enkel nog i.h.k.v. verkeersveiligheid);


  Lester van der Pluijm
  Partij voor de Dieren


  Toelichting:
  Door het wegennet te blijven ontwikkelen ten behoeve van de doorstroming van autoverkeer, faciliteren we het gebruik van brandstofauto’s, terwijl we met dit beleidsprogramma juist beogen om mensen te laten kiezen voor duurzamer mobiliteitsvormen, zoals fiets en OV. Met de uitgaven voor de uitbreiding van het wegennet werken we het provinciale klimaatbeleid tegen. Dat is zonde van het geld. Het klimaatbudget is immers niet onbeperkt.

  Door minder middelen te besteden aan het faciliteren van autoverkeer, verbeteren we de concurrentiepositie van duurzamere mobiliteitsvormen. Ontwikkelingen aan het wegennet puur ten behoeve van de verkeersveiligheid vallen wat ons betreft buiten deze beperking.


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD

  Tegen

  50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD