Motie Bouwstop voor de glas­tuinbouw


8 februari 2023

constaterende dat

  • Nederland vanwege de gascrisis recordvolumes gas importeert;
  • andere landen, zoals Pakistan, Bangladesh en India, niet kunnen concurreren met de prijzen die Europa betaalt, waardoor de inwoners van die landen in grote problemen komen;1 2
  • de Nederlandse glastuinbouw grote hoeveelheden aardgas gebruikt; 3
  • een groot deel daarvan voor sierteelt is;


overwegende dat

  • de energiemarkt een globale markt is;
  • voorzien in de basisbehoeften van mensen belangrijker is dan de productie van luxeproducten in Nederland;
  • het beperken van de uitstoot van broeikasgassen van groot belang is voor het beperken van een verdere opwarming van de aarde;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • net een voorstel te komen om een bouwstop in te stellen voor de glastuinbouw;
  • de bestaande uitbreidingsruimte voor glastuinbouw te beperken;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

GrpDeKok, FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA, SP, D66