Motie Plan van aanpak stik­stof­ver­gun­ningen


8 februari 2023

Constaterende dat

• Uit onderzoek van de NOS^ blijkt dat de provincie Gelderland van grote aantallen veehouderijen niet weet of ze over de juiste stikstofvergunningen beschikken.

• De gedeputeerde bij de NOS het op korte termijn uitzoeken van de vergunningssituatie "onbegonnen werk" heeft genoemd.

Overwegende dat

• De provincie in andere sectoren zoals de industrie mogelijk ook geen volledig beeld heeft of bedrijven over de juiste stikstofvergunningen beschikken.

• Het gewenst is om als provincie zo snel als mogelijk een compleet beeld te krijgen van de vergunningssituatie met betrekking tot stikstof bij bedrijven in Gelderland.

Verzoeken GS

• Om een plan van aanpak op te stellen om de administratie van stikstofvergunningen op orde te krijgen.

• Dit plan van aanpak uiterlijk 1 mei 2023 aan Provinciale Staten toe te zenden.

En gaan over tot de orde van de dag.

D66 Antoon Kanis

SP Carla Claassen

PvdD Luuk van der Veer


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen