Motie ChatGPT: Uitroepen van de klimaat­nood­toe­stand in de provincie Gelderland


8 februari 2023

De leden van de Provinciale Staten van Gelderland,

Overwegende dat:

 • De klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis dringende en complexe uitdagingen zijn waarmee onze planeet wordt geconfronteerd;
 • De uitstoot van broeikasgassen en de aantasting van het milieu leiden tot ernstige en verreikende gevolgen voor onze gezondheid, economie, biodiversiteit en toekomstige generaties;
 • De verlies van biodiversiteit een urgent en verontrustend verschijnsel is dat de kwaliteit van leven en de gezondheid van onze planeet ondermijnt;
 • Het actievere en ambitieuzere politieke besluitvorming vergt om deze uitdagingen het hoofd te bieden;

Verzoekt de provincie Gelderland om:

 • De klimaatnoodtoestand en biodiversiteitscrisis uit te roepen;
 • Een dringende oproep te richten aan alle actoren om hun verantwoordelijkheid te nemen en ambitieuze maatregelen te nemen om de klimaatverandering en biodiversiteitscrisis tegen te gaan en haar gevolgen te verminderen;
 • Haar inzet te versterken voor een duurzame en rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale en biodiverse toekomst.

Aldus besloten door de Provinciale Staten van Gelderland op 7-2-2023 en gaat over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

----

Gemaakt op https://www.chat.openai.com op de volgende wijze:

Kun je een motie schrijven waarin de provincie Gelderland de klimaatnoodtoestand uitroept?

Ja, ik kan een motie voor u schrijven waarin de provincie Gelderland de klimaatnoodtoestand uitroept:

"Motie tot uitroeping van de klimaatnoodtoestand in de provincie Gelderland De leden van de Provinciale Staten van Gelderland,

Overwegende dat:

 • De klimaatverandering een dringend en complex probleem is waarmee onze planeet wordt geconfronteerd;
 • De uitstoot van broeikasgassen en de aantasting van het milieu zorgen voor ernstige en verreikende gevolgen voor onze gezondheid, economie, biodiversiteit en toekomstige generaties;
 • Het actievere en ambitieuzere politieke besluitvorming vergt om deze uitdagingen het hoofd te bieden; Verzoekt de provincie Gelderland om

Verzoekt de provincie Gelderland om:

 • De klimaatnoodtoestand uit te roepen;
 • Een dringende oproep te richten aan alle actoren om hun verantwoordelijkheid te nemen en ambitieuze maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan en haar gevolgen te verminderen;
 • Haar inzet te versterken voor een duurzame en rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale toekomst.

Aldus besloten door de Provinciale Staten van Gelderland op [datum]."

Kun je deze aanscherpen met de biodiversiteitscrisis, en eindigen met 'en gaat over tot de orde van de dag'?

Ja, ik kan de motie voor u aanscherpen met de biodiversiteitscrisis en eindigen met 'en gaat over tot de orde van de dag':

"Motie tot uitroeping van de klimaatnoodtoestand en biodiversiteitscrisis in de provincie Gelderland

De leden van de Provinciale Staten van Gelderland,

Overwegende dat:

 • De klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis dringende en complexe uitdagingen zijn waarmee onze planeet wordt geconfronteerd;
 • De uitstoot van broeikasgassen en de aantasting van het milieu leiden tot ernstige en verreikende gevolgen voor onze gezondheid, economie, biodiversiteit en toekomstige generaties;
 • De verlies van biodiversiteit een urgent en verontrustend verschijnsel is dat de kwaliteit van leven en de gezondheid van onze planeet ondermijnt;
 • Het actievere en ambitieuzere politieke besluitvorming vergt om deze uitdagingen het hoofd te bieden;

Verzoekt de provincie Gelderland om:

 • De klimaatnoodtoestand en biodiversiteitscrisis uit te roepen;
 • Een dringende oproep te richten aan alle actoren om hun verantwoordelijkheid te nemen en ambitieuze maatregelen te nemen om de klimaatverandering en biodiversiteitscrisis tegen te gaan en haar gevolgen te verminderen;
 • Haar inzet te versterken voor een duurzame en rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale en biodiverse toekomst.

Aldus besloten door de Provinciale Staten van Gelderland op [datum] en gaat over tot de orde van de dag."


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, 50plus, PvdA, SP, D66

Lees onze andere moties

Motie Plan van aanpak stikstofvergunningen

Lees verder

Motie Geen blanco cheque voor de Rijnbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer