Motie Geen blanco cheque voor de Rijnbrug


8 februari 2023

constaterende dat

  • Gedeputeerde Witjes op 23 februari 2022 heeft aangegeven dat de verbreding van de Rijnbrug de provincie niet meer dan veertig miljoen mag kosten[1];
  • Verkeerskundig onderzoek laat zien dat de verbreding niet voorkomt dat na 2030 een nieuw knelpunt kan ontstaan ten noorden van de Rijnbrug bij de kruising van de N233 en N225 in Rhenen;
  • GS voornemens is om dekking aan PS te vragen voor de aanvullende € 10,5 miljoen uit het structurele budget voor projecten om de kwaliteit en capaciteit van het openbaar vervoer en de weg op langere afstanden te optimaliseren;

overwegende dat

  • Het risico groot is dat het totale bedrag van € 141 miljoen voor verbreding substantieel hoger uitvalt door wereldwijde prijsstijgingen, indexering en de onzekerheid of het Rijk bereid is om haar bijdrage inclusief BTW over te maken;
  • Het verstandig is om geld voor mobiliteit alleen uit te geven aan oplossingen die passen bij een toekomstbestendig mobiliteitssysteem en daarbij de voorkeur te geven aan het stimuleren van het openbaar vervoer en slimme mobiliteit;
  • Wegverbreding geen structurele oplossing biedt voor dat er teveel auto’s op de weg zijn en dat het dit decennium belangrijker is dan ooit om in lange termijnoplossingen te denken als we het tij nog willen keren met het oog op de klimaatcrisis;
  • GS eerder beloofd heeft dat de provinciale bijdrage een maximum heeft van veertig miljoen en nu voorsorteert op een blanco cheque voor toekomstige kostenstijgingen;
  • Het faciliteren van autogebruik door wegverbreding het klimaatbeleid tegenwerkt en dat sprake is van duurkoop als het niet de doorstroming blijvend verbetert na 2030;

verzoeken GS

  • Om alsnog te stoppen met de verbreding van de Rijnbrug als de kosten verder stijgen;
  • Bij een mogelijk toekomstig voorstel aan Provinciale Staten om de aanvullende € 10,5 miljoen ter beschikking te stellen geen dekking te zoeken in het structurele budget dat ook bedoeld is voor de kwaliteit en capaciteit van het openbaar vervoer;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm,

Partij voor de Dieren

[1] https://gelderland.parlaeus.nl... en_op_23_februari_2022__PS2022-85_.pdf#search=%2723%20februari%202022%27


Status

Verworpen

Voor

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA, SP, D66

Lees onze andere moties

Motie ChatGPT: Uitroepen van de klimaatnoodtoestand in de provincie Gelderland

Lees verder

Motie Stop de jacht op grote hoefdieren. Geef de wolf de ruimte.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer