Motie Stop de jacht op grote hoef­dieren. Geef de wolf de ruimte.


11 april 2023

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 12 april 2023

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • het Gelderse faunabeheer van grote hoefdieren (zwijnen, reeën en herten) bedoeld is om vraatschade aan jonge boompjes en planten te voorkomen en populaties te beheren; [1]

overwegende dat

  • daar waar de wolf leeft, vraatschade afneemt omdat grote hoefdieren uit de buurt blijven; [2][3]
  • de wolf dierenpopulaties gezond houdt door alleen de meest kwetsbare dieren te doden; [4]
  • de wolf bij voorkeur grote hoefdieren op zijn menu heeft, maar steeds vaker schapen eet;
  • uit de praktijk blijkt dat dierenpopulaties niet explosief toenemen als we stoppen met het bejagen van dieren; [5]

verzoeken GS

  • de jacht op grote hoefdieren in Gelderland aan banden te leggen en de wolf de ruimte te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Danielle van de Weerd,

Partij voor de Dieren


[1] FBEGLD_Faunabeheerplan2019_V1.indd (faunabeheereenheid.nl)

[2] Wolf Reintroduction Changes Yellowstone Ecosystem (yellowstonepark.com)

[3] Scriptie_Leon_Kaptein_final_version.pdf (rug.nl)

[4] Zie o.a. de notitie van de Zoogdiervereniging: “Informatie over de wolf: 10 vragen en antwoorden”

[5] Luxemburg verlengt verbod op vossenjacht wegens groot succes | Natuurpunt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen blanco cheque voor de Rijnbrug

Lees verder

Motie Stop bangmakerij. Verbeter de voorlichting over de wolf.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer