Motie Stop bang­ma­kerij. Verbeter de voor­lichting over de wolf.


11 april 2023

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 12 april 2023

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

  • de wolf zich permanent in Gelderland heeft gevestigd;
  • de wolf een schuw dier is dat de biodiversiteit verrijkt;[1][2]
  • het Landelijke Overleg Wolf stelt dat conflictarm, duurzaam samenleven met de wolf het uitgangspunt moet blijven;

overwegende dat

  • het maatschappelijk debat over de wolf is gepolariseerd;
  • veel inwoners van Gelderland zich zorgen maken over de aanwezigheid van de wolf;
  • die zorgen gebaseerd zijn op onvolledige informatie en verkeerde beeldvorming;

verzoeken GS

  • de zorgen over de wolf weg te nemen, door de inwoners van Gelderland beter voor te lichten over de voordelen van de wolf en over hoe zij conflictarm en duurzaam met de wolf kunnen samenleven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Danielle van de Weerd,

Partij voor de Dieren


[1] Wolf Reintroduction Changes Yellowstone Ecosystem (yellowstonepark.com)

[2] Scriptie_Leon_Kaptein_final_version.pdf (rug.nl)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stop de jacht op grote hoefdieren. Geef de wolf de ruimte.

Lees verder

Amendement CO2-winst criterium net zo belangrijk maken als andere criteria

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer