Motie De vervuiler betaalt


31 maart 2010

> deze motie in .pdf

Provinciale Staten (...), constaterende dat

  • Landelijke duurzaamheidswerkgroepen van o.a. CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zich in het voorstel “Nederland krijgt nieuwe energie” hebben uitgesproken voor “de consequente invoering en stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt” en tegen “‘perverse‘ subsidies en fiscale vrijstellingen voor verspillende of vervuilende activiteiten”;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Het huidige provinciaal beleid te controleren, en waar nodig met voorstellen te komen om het beleid aan te passen aan het principe “de vervuiler betaalt”, en zo de nodige bezuinigingen te realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GrpvBergen

Tegen