Motie een plaatje zegt meer dan duizend woorden


13 november 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 november 2013

constaterende

  • Dat volgens het spreekwoord een plaatje meer zegt dan duizend woorden;
  • Dat de begroting voornamelijk uit tekst bestaat;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Bij een volgende mededelingenbrief ons nog te voorzien van enkele verhelderende grafieken (bijvoorbeeld de trend van de begrotingsonderdelen over de jaren, een treemapper diagram van de kosten, etc.), en die een volgende keer standaard in de begroting op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen onverdoofde slacht

Lees verder

Motie liever groen gas van GFT afval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer