Trans­pa­rante overheid en meer demo­cratie


Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies, en vindt dat dit alleen mogelijk moet zijn als er voldoende draagvlak is bij bevolking en gemeenteraden. De provincie betrekt haar burgers actief bij de besluitvorming. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Het gebruik hiervan moet aangemoedigd worden. De Partij voor de Dieren is een voorstander van het Raadgevend Referendum.

Alle openbare stukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, moeten voor iedereen eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk beschikbaar zijn. Aansluiten bij Open Data standaarden heeft de voorkeur. Er komt een openbaar lobbyregister waarin vermeld wordt welke invloed lobbyisten hebben gehad en voor welke organisatie zij werken.

Het standpunt Transparante overheid en meer democratie is onderdeel van: Privacy, burgerrechten en goed provinciebestuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws