Trans­pa­rante overheid en meer demo­cratie


Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van schaalvergroting en het samenvoegen van provincies, en vindt dat dit alleen mogelijk moet zijn als er voldoende draagvlak is bij bevolking en gemeenteraden. De provincie betrekt haar burgers actief bij de besluitvorming. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Het gebruik hiervan moet aangemoedigd worden. De Partij voor de Dieren is een voorstander van het Raadgevend Referendum.

Alle openbare stukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, moeten voor iedereen eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk beschikbaar zijn. Aansluiten bij Open Data standaarden heeft de voorkeur. Er komt een openbaar lobbyregister waarin vermeld wordt welke invloed lobbyisten hebben gehad en voor welke organisatie zij werken.

Het standpunt Transparante overheid en meer democratie is onderdeel van: Privacy, burgerrechten en goed provinciebestuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Granuliet in Over De Maas

Debat op initiatief van PvdD leidt tot breed gesteunde motie

Op 12 februari 2020 debatteerde Provinciale Staten op initiatief van de Partij voor de Dieren, SP en PVV over het storten van zogenaamd "granuliet", een stof die overblijft na het produceren van asfalt, in de oude zandwinplas van het Over de Maas project in Gelderland. Het TV-programma Zembla weidde hier een uitzending aan. Bevoegd gezag voor het toestaan van de stort is Rijkswaterstaat. Ambtenare...

Moties Vragen Nieuws