Provincie moet subsi­die­ver­strekking niet uitbe­steden aan belang­heb­benden


LTO als tussen­persoon bij subsi­die­aan­vragen?

23 januari 2020

Gedeputeerde Staten wil het afhandelen van subsidieaanvragen voor droogtebestrijding door landbouwbelangenorganisatie LTO laten uitvoeren. LTO krijgt dan het beheer over het totale bedrag en handelt de administratie van aanvragen af. De Partij voor de Dieren is hier tegenstander van.

Immers, LTO is belanghebbende, vertegenwoordigt niet alle boeren en niet alle andere instanties die in aanmerking komen voor deze subsidie. De provincie moet niet zo gemakkelijk haar eigen uitvoeringstaken afschuiven. Luuk van der Veer diende op 15 januari 2020 een motie in met deze strekking. In Provinciale Staten was er wel steun voor de motie en er werd ook gesteld, dat hier in het algemeen over gesproken zou moeten worden. Maar de motie haalde het niet.

foto Marcin Jozwiak

Gerelateerd nieuws

"Circulaire economie geen ondergeschoven kind"

Het realiseren van een circulaire economie binnen planetaire grenzen is een zeer belangrijke opgave, voor een klimaatneutrale...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil verbod op vuurwerk in Gelderse natuur- en stiltegebieden

Steeds meer mensen zijn voor het instellen van een compleet verbod op consumentenvuurwerk, maar het ziet ernaar uit dat het k...

Lees verder