Motie afhan­deling subsi­die­ver­lening door provincie


17 januari 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 15 januari 2020

overwegende:

  • dat GS de subsidieregeling droogtebestrijding door LTO wil laten afhandelen;
  • dat de provincie zelf een organisatie heeft voor het afhandelen voor subsidieaanvragen;
  • dat de provincie zelf een administratiesysteem heeft en ontwikkelt om subsidieaanvragen goed te kunnen afhandelen;
  • dat de provincie een subsidieregister op de website publiceert;
  • dat bij de provincie de continu├»teit goed gewaarborgd is;
  • dat volgens de presentatie van het RIEC op 15 januari we terdege moeten oppassen voor ondermijning via het gebruik van subsidies (dus dat goed zicht daarop van belang is);
  • dat de overheid als onafhankelijker gezien wordt dan een ondernemers- en werkgeversorganisatie;
  • de provinciale organisatie zelf de subsidies af te laten handelen, zolang alternatieven nog niet goed met Provinciale Staten besproken zijn

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • de provinciale organisatie zelf de subsidies af te laten handelen,zolang alternatieven nog niet goed met Provinciale Staten besproken zijn

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Link naar deze motie op de website van de provincie


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, 50plus, PvdD, FVD

Tegen

D66, PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Elektrische treinen

Lees verder

Agendaverzoek Vuurwerkvrije zones in Gelderland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer