Agenda­verzoek Vuur­werk­vrije zones in Gelderland


23 januari 2020

Naar aanleiding van onderstaand agendaverzoek van Luuk van der Veer wordt het onderwerp "vuurwerkvrije zones in Gelderland" voor het eerst besproken op woensdag 29 september om 12:00u in een beeldvormende vergadering.

Agendaverzoek Statendag

Onderwerp: Vuurwerkvrije zones in Gelderland

Ik verzoek u dit debat te agenderen in:

● een beeldvormende bijeenkomst

● een oordeelsvormende vergadering

1 Inhoud Agendaverzoek (beoogd resultaat/doel)

De provincie zal binnenkort het ontwerp van de Ruimtelijke Verordening ter inzage leggen. Het voorstel is om in de ontwerpverordening nieuwe regels op de nemen om vuurwerk in stiltegebieden en/of natuurgebieden te verbieden, alsmede rondom kinderboerderijen, hertenparken, maneges en andere geluidsgevoelige bestemmingen. We willen tijdig met het college en de andere fracties overleggen, welke regels we daarover in de verordening op kunnen nemen.

2 Aanleiding

Aanleiding is de maatschappelijke discussie over de problemen rond het gebruik van vuurwerk bij de jaarwisseling. Vuurwerk veroorzaakt ernstige verwondingen (1), veel stress bij dieren, en milieuvervuiling (2). Ook dit jaar zijn weer veel dieren gewond geraakt of overleden (3). Er lijkt geen landelijk verbod te komen(4). Bewoners van stiltegebieden willen graag een vuurwerkverbod (5). Rond dekinderboerderij De Maten is er met de nieuwe bordjes vuurwerkverbod dit jaar minder geknald (6). Duidelijkheid over provinciale stiltegebieden is ook voor mensen die tijdens de jaarwisseling stress ervaren van belang (7).

3 Standpunt en overwegingen

Onze fractie wil graag een korte technische toelichting hoe een vuurwerkverbod in alle provinciale stiltegebieden en/of natuurgebieden en rond gevoelige bestemmingen vorm kan worden gegeven, en daarna een oordeelvormend overleg. Zolang er geen totaalverbod is, is het verbieden van vuurwerk in de provinciale stilte- en natuurgebieden een duidelijke taak van de provincie. In stiltegebieden is het gebruik van knalapparatuur weliswaar verboden, maar nog niet het gebruik van vuurwerk.

13-1-2020

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

1) https://www.trouw.nl/binnenlan...

2) https://www.clo.nl/indicatoren...

3) https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

4) https://www.ad.nl/politiek/kab...

5) https://www.destentor.nl/apeld...

6) https://www.destentor.nl/apeld...

7) https://www.destentor.nl/salla...


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie afhandeling subsidieverlening door provincie

Lees verder

Motie Duurzame Steunmaatregelen Coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer