Motie Duurzame Steun­maat­re­gelen Corona­crisis


23 april 2020

Vergadering Provinciale Staten op 22 april 2020

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 22 april 2020

overwegende:

  • dat in de sierteeltsector de export volledig is weggevallen, en dat de vraag en prijzen zijn ingestort, en dat de provincie daarom financieel participeert in een bloemenactie voor de voedselbank[1];

  • dat de provincie voor de bloemenactie grote aantallen anthuriums heeft opgekocht[2];

  • dat de anthurium van luchtige potgrond met een hoog turfgehalte houdt[3];

  • dat bij het gebruik van veen en turf soms waardevolle natuurgebieden in het buitenland worden vernietigd[4];

  • dat veen een eindige grondstof is[5] en het gebruik bijdraagt aan klimaatverandering[6];

  • dat Nederland op grote schaal turf importeert, maar dat er op kleine schaal ook experimenten zijn met duurzaam gewonnen turf uit de Weerribben[7];

  • dat de provincie geen idee had of de aangekochte anthuriums aan duurzaamheidseisen voldeden;
  • er op te letten dat bij steunmaatregelen in het kader van covid-19 alleen duurzame projecten ondersteund worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8632429/1/JM_-_Gelderse_impact_monitor_COVID-19_(PS2020-237)

[2] https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provincie-schiet-tuinders-en-kwekers-te-hulp

[3] https://www.123planten.nl/verzorging/tips-anthurium

[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinturf

[5] https://www.trouw.nl/nieuws/veen-een-omstreden-ingredient-van-potgrond~b60c3a44/

[6] https://www.trouw.nl/nieuws/experiment-potgrond-uit-de-weerribben~b7b505f4/

[7] https://www.trouw.nl/nieuws/experiment-potgrond-uit-de-weerribben~b7b505f4/Foto veenmoeras Marisa


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, SGP, 50plus, ChristenUnie, FVD