Motie Duurzame Steun­maat­re­gelen Corona­crisis


23 april 2020

Vergadering Provinciale Staten op 22 april 2020

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 22 april 2020

overwegende:

  • dat in de sierteeltsector de export volledig is weggevallen, en dat de vraag en prijzen zijn ingestort, en dat de provincie daarom financieel participeert in een bloemenactie voor de voedselbank[1];

  • dat de provincie voor de bloemenactie grote aantallen anthuriums heeft opgekocht[2];

  • dat de anthurium van luchtige potgrond met een hoog turfgehalte houdt[3];

  • dat bij het gebruik van veen en turf soms waardevolle natuurgebieden in het buitenland worden vernietigd[4];

  • dat veen een eindige grondstof is[5] en het gebruik bijdraagt aan klimaatverandering[6];

  • dat Nederland op grote schaal turf importeert, maar dat er op kleine schaal ook experimenten zijn met duurzaam gewonnen turf uit de Weerribben[7];

  • dat de provincie geen idee had of de aangekochte anthuriums aan duurzaamheidseisen voldeden;
  • er op te letten dat bij steunmaatregelen in het kader van covid-19 alleen duurzame projecten ondersteund worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8632429/1/JM_-_Gelderse_impact_monitor_COVID-19_(PS2020-237)

[2] https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Provincie-schiet-tuinders-en-kwekers-te-hulp

[3] https://www.123planten.nl/verzorging/tips-anthurium

[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinturf

[5] https://www.trouw.nl/nieuws/veen-een-omstreden-ingredient-van-potgrond~b60c3a44/

[6] https://www.trouw.nl/nieuws/experiment-potgrond-uit-de-weerribben~b7b505f4/

[7] https://www.trouw.nl/nieuws/experiment-potgrond-uit-de-weerribben~b7b505f4/Foto veenmoeras Marisa


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, SGP, 50plus, ChristenUnie, FVD

Lees onze andere moties

Agendaverzoek Vuurwerkvrije zones in Gelderland

Lees verder

Amendement Vissen in de Maas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer