Motie Elek­trische treinen


11 december 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 december 2019

constaterende:

• dat de accutrein een snelle ontwikkeling doormaakt;

• dat de accutrein elektrisch vervoer mogelijk maakt zonder dat het gehele traject van bovenleiding hoeft te worden voorzien;

• dat op de stations Apeldoorn en Zutphen, waar de regionale trein Apeldoorn-Zutphen relatief lang stilstaat, al bovenleiding aanwezig is, waar een accutrein wellicht mee zou kunnen opladen;

• dat in een studie uit 2013 van de provincie Gelderland, die door de provincie Overijssel openbaar is gemaakt staat: “Gelet op de substantiële kostenvoordelen ligt het voor de hand om (zo snel mogelijk) van de dieselexploitatie af te komen";

• dat in de Nota van Uitgangspunten staat dat op het traject Apeldoorn-Zutphen mogelijk nog tot 2037 (het moment waarop ze zijn afgeschreven) dieseltreinen zullen rijden;

overwegende :

• dat dieseltreinen fijnstof uitstoten, meer geluidsoverlast geven op stations, en minder duurzaam zijn;

verzoeken Gedeputeerde Staten nadrukkelijk te overwegen in het Programma van Eisen te vragen om in Gelderland eerder dan in 2037 op de nu nog niet van bovenleiding voorziene trajecten met elektrische treinen te gaan rijden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, SGP, 50plus, FVD

Lees onze andere moties

Motie Naamgeving treinen

Lees verder

Motie afhandeling subsidieverlening door provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer