Motie Naam­geving treinen


11 december 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 december 2019

constaterende:

• dat veel Gelderse treinen naar personen genoemd zijn [1];

• dat er in de Valleilijn een trein is met de tekst "Marijke van Haaren, gedeputeerde Provincie Gelderland" terwijl zij al sinds 2011 geen gedeputeerde meer is (maar sinds 2015 wel wethouder [2]);

• dat straatnaamgevingscommissies vaak als regel hebben dat een persoon enkele jaren overleden moet zijn voor een straat naar hem of haar genoemd kan worden [3];

overwegende:

• dat treinen ook naar bijvoorbeeld planten en dieren (eventueel: die op de rode lijst staan) zouden kunnen worden genoemd;

verzoeken Gedeputeerde Staten in het Programma van Eisen op te nemen dat treinstellen niet meer naar nog levende personen worden vernoemd,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren.

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Materieel_van_Arriva_Personenvervoer_Nederland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Materieel_van_Connexxion

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protos_(treinstel)

2 https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/College/College_2

3 https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmlOutput/Historie/Arnhem/CVDR91733/CVDR91733_2.html


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, 50plus

Tegen

VVD, GroenLinks, CDA, PVV, SP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Communicatie stikstofbeleid

Lees verder

Motie Elektrische treinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer