Motie Commu­ni­catie stik­stof­beleid


11 december 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 11 december 2019

constaterende:

  • dat er veel maatschappelijke onrust is over de stikstofproblematiek;
  • dat het overleg erover weinig transparant is;
  • dat goede besluiten gebaat zijn bij meer openheid en transparantie;
  • dat meer transparantie "fake news" kan helpen voorkomen;

Verzoeken Gedeputeerde Staten nadrukkelijk om meer te communiceren over aanpassingen in het stikstofbeleid, om Provinciale Staten meer te betrekken, om analyses en onderbouwing van plannen meer of eerder openbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, 50plus, FVD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie CETA

Lees verder

Motie Naamgeving treinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer