"Circu­laire economie geen onder­ge­schoven kind"


Statendag 15 januari 2020

15 januari 2020

Het realiseren van een circulaire economie binnen planetaire grenzen is een zeer belangrijke opgave, voor een klimaatneutrale wereld en voor een samenleving die niet alles opzij zet voor groei en consumptie maar zich richt op het welzijn voor mens en dier in een groene, natuurrijke leefomgeving. Wat een goede zaak dus, op het eerste gezicht, dat Gedeputeerde Staten werk maakt van de ambitie, om de provincie circulair te gaan maken. Volgens de Partij voor de Dieren echter, worden er nog belangrijke zaken gemist en krijgt economische groei nog teveel aandacht en is de politiek onvoldoende betrokken.

Verder deze Statendag onder meer een pleidooi van Luuk van der Veer om subsidieaanvragen niet te laten afhandelen door belanghebbende organisaties, maar door de provincie zelf. Een transparante overheid besteedt haar werk niet uit aan belangenbehartigers.

Circulaire economie: geen stofje vergeten. En economie is geen doel op zich.

GS gaan het komende jaar een uitvoeringsagenda opstellen die de circulaire provincie dichterbij moet brengen. Daarbij richten ze zich op de omvangrijkste stromen, zoals bouwmaterialen, voedsel en diervoeding, huishoudelijk afval, mest, papier en plastics. Daarmee zou 80% van de "stoffenstromen" in Gelderland afgedekt zijn. De Partij voor de Dieren juicht toe dat hier nu iets aan gedaan gaat worden. Maar tevreden zijn we nog niet, want er worden belangrijke zaken gemist. Over omvangrijke stromen gesproken, waar is het water? Hoe zit het met stikstof en fosfaat? En dan zijn er nog de in volume minder omvangrijke, maar wel zeer schadelijke stoffen die in een circulaire economie eigenlijk niet thuishoren, en zeker niet in het milieu. Bijvoorbeeld PFAS of synthetische koudemiddelen, die in koelkasten, airconditionings (ook in auto's!) en warmtepompen gebruikt worden. Wat gaat de provincie eraan doen om die stoffen een halt toe te roepen?

De Gedeputeerde verzekerde dat het provinciebestuur een "integrale" benadering voorstaat. Dat betekent dat bij elk beleidsonderwerp het thema Circulaire Economie wordt meegewogen. We zijn erg benieuwd of dat goede resultaten gaat opleveren. Het miljoen dat nu beschikbaar is voor de uitvoeringsagenda gaat in elk geval het verschil niet maken, dat gaf de gedeputeerde ook toe. Fractievolger Dominique Schön pleitte er in elk geval voor om Provinciale Staten nauwer bij dit onderwerp te betrekken dan GS nu van plan lijkt te zijn. De Partij voor de Dieren vindt deze start hoopvol, maar nog lang niet voldoende. Circulaire economie mag geen ondergeschoven kindje zijn.

Ondertussen gaan GS ook door met het behartigen van "gewone" economische belangen. Daarbij wil GS bijvoorbeeld "missiegedreven" innovaties stimuleren, dus aansluitend bij maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Er ontspon zich een debat tussen Lester van der Pluijm en gedeputeerde Van der Wal: is economie nu een doel op zich? (de PvdD denkt van niet). En wat bedoelt de gedeputeerde met "Geen ongebreidelde groei"? (De Partij voor de Dieren denkt dat groei van de economie helemaal geen uitgangspunt moet zijn. De economie moet goed zijn voor mens en dier, of deze nu groeit of niet.)

debat tussen Lester van der Pluijm en gedeputeerde Christianne van der Wal: economie geen doel op zich? Luister hier het debat (fragment 8 minuten).

Gerelateerd nieuws

Mogelijk 30 hectare bos gekapt onder hoogspanningslijnen

Mogelijk gaat 30 hectare bos in Gelderland voor de bijl zonder dat daar een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. De Par...

Lees verder

Provincie moet subsidieverstrekking niet uitbesteden aan belanghebbenden

Gedeputeerde Staten wil het afhandelen van subsidieaanvragen voor droogtebestrijding door landbouwbelangenorganisatie LTO lat...

Lees verder