Mogelijk 30 hectare bos gekapt onder hoog­span­nings­lijnen


door slecht onder­bouwde regels van de Veilig­heids­regio

20 december 2019

Mogelijk gaat 30 hectare bos in Gelderland voor de bijl zonder dat daar een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. De Partij voor de Dieren stelde vragen maar werd met een kluitje in het riet gestuurd. Er moet volgens de veiligheidsregio’s een brandgang onder hoogspanningslijnen komen van 50 meter breed gebaseerd op een onderzoek naar… munitiebunkers. Dat alleen op retecool.nl te vinden is. De Partij voor de Dieren trekt opnieuw aan de bel met vragen aan Gedeputeerde Staten.

De hectares die mogelijk gaan verdwijnen hoeven niet gecompenseerd te worden. Normaal moet er nieuwe aanplant in de plaats komen voor bomen die in bosgebied worden gekapt. Voor de brandgangen wordt een uitzondering gemaakt. Luuk van der Veer, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gelderland: “En dat terwijl we vorig jaar 2,5 miljoen hebben uitgetrokken om 25 hectare nieuw bos aan te leggen. Zo is het dweilen met de kraan open.”

Vorig jaar al heeft de PvdD al bij Gedeputeerde Staten navraag gedaan over deze merkwaardige gang van zaken. In de nieuwe omgevingsverordening is een regel opgenomen dat onder hoogspanningsleidingen een bredere veiligheidszone nodig is dan tot nu toe gehanteerd. Het is goed dat over brandveiligheid in natuur wordt nagedacht. Door brandcorridors voorkom je dat bosbranden zich ongecontroleerd kunnen uitbreiden. Ook is het te snappen dat het hoogspanningsnet beschermd moet worden tegen brand. Onze natuur wordt echter doorsneden door veel wegen, spoorlijnen en hoogspanningstracés. Alle reden om de stroken die zonder compensatie gekapt mogen worden zo beperkt mogelijk te houden vindt de Partij voor de Dieren. Ook langs de A28 wil Rijkswaterstaat een bredere zone kappen.

De brandcorridors worden vastgesteld door de Veiligheidsregio’s, een samenwerking van gemeenten en hulpdiensten. De provincie legt de uitkomsten vast in de verordening. Dan is het raar dat daarover geen goede onderbouwing wordt gevraagd. Het beste waarmee de veiligheidsregio kwam was een onderzoek naar de brandveilige afstand van bomen tot munitiebunkers. “Dat vind ik onbegrijpelijk,” zegt Van der Veer. “Een munitiebunker is volgens mij niet te vergelijken met een hoogspanningsmast.”

De Partij voor de Dieren heeft nu opnieuw vragen gesteld. Er zijn buitenlandse onderzoeken beschikbaar die wel over hoogspanningsleidingen in bosgebied gaan. Er is een beheerplan voor de Kalmthoutse Heide in België, dat een uitgebreid deel over brandveiligheid bevat. Krijgen we voor Gelderse natuur ook zulke rapporten en beheerplannen? Wie ziet toe op de kwaliteit van de adviezen van de veiligheidsregio’s? De Partij voor de Dieren vindt brandveiligheid een belangrijk onderdeel van natuurbeheer, maar wel onderbouwd met betrouwbare en openbare gegevens, en als er alsnog gekapt wordt moet dit zo veel mogelijk worden gecompenseerd.

De statenvragen zijn hier te lezen.

De vragen uit 2018 hier.

foto nieuwspagina: by Willi Heidelbach