Schrif­te­lijke vragen over brand­gangen voor hoog­span­nings­lijnen


In eerdere schriftelijke vragen hebben we gevraagd om de onderbouwing van het voorstel aan Provinciale Staten om de breedte van brandgangen te vergroten. Door de wijziging hoeven minder bomen teruggeplaatst te worden als er bos gekapt wordt om brandgangen te realiseren. We hebben daarbij diverse foto’s toegevoegd van stroken bos die mogelijk gekapt gaan worden zonder compensatie.

In de antwoorden op onze vragen wordt verwezen naar het rapport over begroeiing rond munitiebunkers in relatie tot brandveiligheid dat te vinden is op retecool.com. In het rapport wordt gesteld dat 35 m afstand tussen een dennenbos en een stalen toegangsdeur voldoende afstand is om een te hoge stralingsbelasting op de munitie te voorkomen, na opwarmen van de deur.

Het wordt niet duidelijk hoe dit gerelateerd is aan het voorkomen van het bezwijken van hoogspanningsmasten of hoogspanningslijnen. Misschien is munitie gevoeliger voor brand dan een stalen hoogspanningsmast, of omgekeerd.

In andere landen komen vaker bosbranden voor, en is onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van hoogspanningslijnen voor brand. Zo is er bijvoorbeeld het rapport Vegetation Clearance Distances to Prevent Wildland Fire Caused Damage to Telecommunication and Power Transmission Infrastructure uit 2014 met de resultaten van twee onafhankelijke studies. Daarin wordt een afstand van 1 tot 21 m genoemd.

In antwoord 1 op onze vorige vragen wordt eveneens vermeld dat de Veiligheidsregio haar advies nu ook baseert op het Beheerplan Vlaamse Natuurreservaat De Kalmhoutse Heide. In het antwoordstaat een link naar het rapport ,maar het rapport zelf is daar niet te vinden. Via Google vonden we het op een andere website.

  1. Bent u het met ons eens, dat het merkwaardig is dat om de breedte van een brandgang rond hoogspanningslijnen te onderbouwen, er wordt verwezen naar een rapport over munitiebunkers, als er ook onderzoek is over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen voor brand?
  2. Wie ziet toe op functioneren van de veiligheidregio’s, en de kwaliteit van hun adviezen?
  3. Bent u bereid het rapport Vegetation Clearance Distances to Prevent Wildland Fire Caused Damage to Telecommunication and Power Transmission Infrastructure onder de aandacht van de veiligheidsregio’s te brengen, en te vragen om een betere onderbouwing van het eerdere advies over de breedte van brandgangen bij hoogspanningslijnen?
  4. Bent u bereid bij TenneT, de eigenaar van de hoogspanningslijnen, na te vragen of zij gegevens hebben over de gevoeligheid van hoogspanningslijnen en -masten voor bosbranden?
  5. Wordt er voor de Veluwe en andere natuurgebieden in Gelderland eenzelfde soort rapport opgesteld als er voor de Kalmhoutse Heide is?
  6. In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat voor spoorlijnen en snelwegen (?) bomen verwijderd kunnen worden voor de aanleg van een brandcorridor, en dat een brandcorridor wat anders is dan een brandgang. Betekent dit als bij de aanleg van een brandcorridor bomen gekapt worden er wel altijd compensatie dient plaats te vinden, waar dat bij de aanleg van een brandgang volgens de verordening tot een bepaalde breedte niet het geval is?
  7. In antwoord 3 op onze vragen wordt gesteld dat rapporten die de breedte van een brandcorridor onderbouwen niet van belang zijn bij het vaststellen van de verordening, omdat daar geen regels voor een brandcorridor in voorkomen. Dat kan zo zijn, maar als er een vergunning nodig is van de provincie voor de aanleg van de brandcorridor om brandoverslag te voorkomen, wordt er dan wel gecontroleerd of de breedte van de brandcorridor onderbouwd is door betrouwbare en openbare gegevens?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer